SIKH HOLY PLACES TOURISM

Some of these Sikh holy places are mentioned here.

Shri Nankana Sahib

Gurudwara Janam Asthan, Nankana Sahib

Gurudwara Bal Lilah, Nankana Sahib

Gurudwara Patti Sahib, Nankana Sahib

Gurudwara Mall Ji Sahib, Nankana Sahib

Gurudwara Kiara Sahib, Nankana Sahib

Gurudwara Tambu Sahib, Nankana Sahib

Gurudwara Guru Hargobind Sahib, Nankana Sahib

Gurudwara Nihang Singhan, Nankana Sahib

Gurudwara Sacha Sauda, Chuharkana

Gurudwara Panja Sahib, Hasan Abdal

Gurudwara Darbar Sahib Kartar Pur, in Kartarpur

Gurudwara Pehli Patshahi, Lahore

Baoli Sahib Sri Guru Amar Das, Lahore (Roofed Well)

Parkash Asthan Sri Guru Ram Das, Lahore

Gurudwara Diwan Khana, Lahore

Dharamshala Sri Guru Ramdas, Lahore

Gurudwara Baoli Sahib Guru Arjan Dev, Lahore

Gurudwara Bhai Budhu Da Awa, Lahore

Gurudwara Lal Khooh, Lahore

Gurudwara Dehra/Dera Sahib Sri Guru Arjan Dev

Gurudwara Patshahi Chhevin

Gurudwara Patshahi Chhevin Muzang

Gurudwara Shikargarh Patshahi Chhevin, Lahore

Shahid Ganj Bhai Taru Singh

Gurudwara Shahid Ganj Sighnian, Lahore

Shahid Ganj Bhai Mani Singh, Lahore

Gurudwara Dera Sahib Panjvin Patshahi Lahore

Gurudwara Makhdoom Pur Pahoran

Gurudwara bhai banno mangat district mandi bahauddin

Gurudwara Sri Rori Sahib Eminabad District Gujranwala

Sri Guru Nanak Sat Sang Sabha Gurudwara, Aram Bagh, Karachi

Manora Gurudwara, Manora, Karachi

Gurudwara Ratan Tala, Near Preedy Police Station, Karachi

Adam Goth Gurudwara, Gulshan-e-Maymar, Karachi

Gurudwara Pehli Patshahi, Justice Kayani Road, Karachi

Gurudwara Pehli Patshahi, Clifton, Karachi

Gurudwara at Swami Narain Mandir, Karachi

Gurudwara Baba Tegh Bahadur Sahib Kandhkot, Pakistan

Darbar sahib, Halani , Naushreo Feroze